Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Zvyšování kvality a úrovně vzdělávání ve středisku volného času


                       Projekt
Číslo projektu
Doba realizace
Celkové náklady
Z toho EU
Národní zdroje
 
  „Zvyšování kvality a úrovně vzdělávání ve středisku volného času – Schrödingerův institut“
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010001
  1. 2. 2019 – 31. 1. 2021
  1.712.934,00 Kč
  1.455.993,88 Kč
  256.940,12 Kč


Cílem projektu je zvyšování kvality a úrovně vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků v Schrödingerově institutu.
 
V období 1. zprávy o realizaci projektu byly zrealizovány 3 projektové dny s odborníkem z praxe v oblasti sportu a 1 projektový den s ukázkami vazby knih.
Od ledna 2019 byl nově otevřen ve Varnsdorfu Klub zábavné logiky a deskových her, který vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení dětí.

Šablona – Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ v oblasti čtenářské gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje umožnila pedagogům SI získat nové zkušenosti a poznatky na aktivitách svých kolegů. A současně díky šabloně – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol mohli pedagogové SI rozšířit své znalosti o metody od kolegů pedagogů z ostatních přátelských škol.

SI nakoupil v rámci šablony podporující rozvoj a využití ICT ve vzdělání celkem 60 ks tabletů včetně softwaru, které jsou využívány především dětmi na pravidelných týdenních sportovních ale i vzdělávacích aktivitách.

V období 2. zprávy o realizaci projektu (1.10.2019 – 31.5.2020) se uskutečnilo několik vzdělávacích aktivit pro pedagogy z oblasti matematické gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje, inkluze a polytechniky.

I nadále probíhala vzájemná spolupráce pedagogů SVČ, tentokrát tematicky zaměřená na oblast matematiky.

V Krásné Lípě se děti mohly radovat z nově otevřeného čtenářského klubu, který jim umožnil několikrát v průběhu 6 měsíců navštívit městskou knihovnu v Krásné Lípě, kde si mohly zapůjčit své oblíbené knihy. Současně byl otevřen také badatelský klub, který se tematicky zaměřil na parky v Krásné Lípě a jejich zakladatele. Na závěr byla dětem domluvena návštěva u starosty města Krásná Lípa, který se spolupodílel na vzniku moderních parků v Krásné Lípě.

Uspořádány byly 2 projektové dny mimo SVČ. Tématem prvního projektové dne byla Sametová revoluce a listopad 1989, kdy celkem 45 žáků 8. a 9. tříd ZŠ navštívilo Národní galerii v Praze a shlédlo výstavu 1989 realizovanou v rámci projektu „Havel na hrad!“. Nechyběl ani odborný výklad.

Druhého projektového dne se zúčastnilo 16 dětí ve věku 4 – 12 let, které mají rádi koně a vše kolem nich. Děti trávily čas na statku a aktivně se zapojily do všech činností okolo koní, navštívily stáje a na závěr měly možnost si na koni i zajezdit. Veškeré informace zajistil odborník s dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti.

V rámci šablony komunitně osvětová setkávání bylo realizováno 6 přednášek s různou tematikou. Úkolem přednášky s názvem „Mediální gramotnost – Mozkem proti fake news“ bylo naučit účastníky pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích. Další přednáška se zaměřila na oblast lidského zdraví v oblasti spánku, nespavosti a spánkové hygieny. Kdo se zajímá o přírodní kosmetiku, esenciální oleje a jiné přírodní produkty, měl možnost zúčastnit se přednášky s názvem „Aromaterapie“. Zájem a kladné ohlasy účastníků měla také přednáška s názvem „Přežije víra v Boha uprostřed války“, kterou přednášel Národní ředitel Papežských misijních děl v ČR a vojenský kaplan. Příběhy z věznice, kde vykonávají svůj trest vězni odsouzení na doživotí, vyprávěl kaplan vězeňské duchovní péče, v rámci přednášky s názvem „“Lze najít víru za mřížemi kriminálu“. Otevřený přístup ke kulturně náboženské rozmanitosti, to bylo hlavním cílem přednášky „Tajemné a zvláštní události před křtem a po křtu“, kterou vedl generální vikář Litoměřické diecéze.  
Články


Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk