Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

O křtu a jeho tajemstvích přednášel generální vikář Martin Davídek


16.10.2019
V jednom dni a na dvou různých místech Šluknovska se konala velmi zajímavá přednáška „Tajemné a zvláštní události před křtem a po křtu. “ Přednášejícím byl generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Marin Davídek, který ve středu 9. září nejdříve navštívil Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu a odpoledne pak Tančírnu Balahala Schrödingerovainstitutu v Rumburku.
Snahou generálního vikáře bylo více posluchačům přiblížit akt křtu a okolnosti, které mu předcházejí a které po křtu následují. Přednáška podpořila otevřený přístup ke kulturně náboženské rozmanitosti posluchačů a byla určena nejen studentům, ale také jejich rodičům a v odpoledních hodinách i široké veřejnosti. Více než osm desítek posluchačů si tak mohlo prostřednictvím filmových záběrů udělat lepší představu o katechumenátu (přípravě adepta na křest), ale seznámili se i s osobním příběhem samotného přednášejícího.

V závěru přednášky se Martin Davídek nechal slyšet, že byl sám překvapen hojnou účastí posluchačů a i jejich zájmem o toto téma. „Snažil jsem se, aby pochopili, jak důležité je křesťanství pro jejich vrstevníky, proč mladí lidí hledají cestu ke Kristu a jaký je rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. Mou snahou bylo, aby nevěřící lidé pochopili člověka věřícího, jako někoho, kdo je stejný jako ostatní, jen má jiný, duchovní přístup k životu, což ho ve společnosti nijak nevyzdvihuje ani nehendikepuje,“ uzavřel generální vikář.

Přednáška byla podpořena z finančních prostředků EU a MŠMT v rámci projektu Šablony II.Gabriela Doušová

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk