Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Přežije víra v Boha uprostřed války


27.10.2019
Téma, které se nám, Čechům, může zdát velmi vzdálené a nezáživné, otevřel na své přednášce ve Schrödingerově institutu a na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu vojenský kaplan Leoš Halbrštát.
Ve středu 23. října si ředitele Českých misijních děl a vojenského kaplana Leoše Halbrštáta přišlo poslechnout více než sto dvacet posluchačů a že je to téma víc než zajímavé a aktuální dosvědčil nejen jejich zájem, ale i následná, několik hodin dlouhotrvající diskuze. Přednášející zaujal své posluchače nejen perfektně připravenou prezentací s fotomateriály z vojenského tábora v Bahrajmu v Afganistánu , ale i z jeho návštěv prostých Afgánců. Součástí materiálu byly i geografické informace, informace o politickém a sociálním složení obyvatelstva, o jejich historii, příčinách válečného konfliktu a celá další řada souvisejících témat, která posluchačům poskytla ucelený obrázek o této krásné zemi, která se desítky let zmítá ve válce a v brutální chudobě.

Přednáška přispěla k hlubšímu pohledu posluchačů do problematiky válečného konfliktu, ale i do problematiky dvou odlišných kultur, tj. vyspělé kultury evropské založené na křesťanských základech a zbědované kultury afgánských horských pastevců, žijících ve středověkých podmínkách a vyspělé válečné kultury talibanských a muslimských vojáků, kteří díky své náboženské nesnášenlivosti jsou schopni vyvraždit celé civilizace. Samozřejmě, že posluchači také chtěli slyšet osobní výpověď duchovního, který nesmí vzít do ruky, zbraň, který nesmí zabít, který se pohybuje na hranici smrti a který duchovně provází samotné vojáky, jejich velitele, ale i zraněné, umírající a jejich pozůstalé rodiny.

Málokdo si umí představit, jak náročná práce to je, kolik síly, duchovní vyrovnanosti, odvahy a lidské vyzrálosti člověk musí mít, aby mohl tento úkol zvládat kvalitně a se vší zodpovědností. Vyprávění Leoše Halbrštáta posluchače nadchlo a dokonce zazněly i hlasy, že by bylo dobré, kdyby přednášku opakoval. Snad se tak stane již v příštím roce, protože ještě zdaleka nebyla probrána všechna témata, o kterých by Leoš Halbrštát mohl vyprávět.

Přednáška byla podpořena z finančních prostředků EU a MŠMT v rámci projektu Šablony II.Gabriela Doušová

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk