Hygienická opatření najdete zde. Čestné prohlášení zde
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Schrödingerův institut
středisko volného času pro Šluknovský výběžek

Schrödingerův institut je školská právnická osoba zapsána
do rejstříku školských právnických osob pod č. j. MSMT-7034/2012-25.
 
Sídlo
 
   Londýnská 562/3a
   407 53 Jiříkov
Ředitelství
 
   Palackého 205
   408 01 Rumburk
   71341510
IZO    181036878
IPO    691004196
Datová schránka    q45mb4y
Číslo účtu    107-1695800227/0100
  
Zřizovatel
Biskupství Litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice
biskupstvi@dltm.cz
www.dltm.cz

Vedení SI
Bc. Gabriela Doušová ředitelka, statutární zástupce SI
603 515 123 / gabriela.dousova@sinstitut.cz

Mgr. Jan Šišulák zástupce ředitelky
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz

Rada SI
Předseda Rady Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Radní Mgr. Marie Gottfriedová
Ing. Bc. Jiří Jakoubek
Mgr. František Paulus
Miroslav Horák
Sekretariát
Palackého 205, 408 01 Rumburk
413 034 800 nebo 603 245 775
sekretariat@sinstitut.cz

Úřední hodiny
Po 13.00 - 15.00 hod.
Út 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
St 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Mimo úřední hodiny pouze po telefonické domluvě.  
Sekretariát, pokladna
Bc. Pavla Poláková, DiS.
603 245 775 / sekretariat@sinstitut.cz

Personalista
Bc. Klára Helclová
732 188 425 / klara.helclova@sinstitut.cz

Účetní
Pavla Kurucová
732 530 549 / pavla.kurucova@sinstitut.cz

Mzdová účetní
Bc. Radka Košnarová, DiS. 
732 555 237 / personalista@sinstitut.cz

Propagace 
Bc. Anna Doušová 
774 275 052 / propagace@sinstitut.cz

  Bc. Petr Číla
731 720 333 / propagace@sinstitut.cz

Projektový manažer
Bc. Marcela Doležalová
776 539 061 / marcela.dolezalova@sinstitut.cz

Pověřenec GDPR
Ing. Bc. Jiří Jakoubek
jiri.jakoubek@sinstitut.cz
Gestor BAŠ
Mgr. Jan Šišulák
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz 

Gestor SAŠ
Jan Švarc 
723 206 862 / jan.svarc@sinstitut.cz

Gestor VAŠ
Nikola Benešová
721 485 659 / nikola.jindrova@sinstitut.cz

Gestor HAŠ
 Bc. René Habich
605 102 324 / rene.habich@sinstitut.cz
Gestor projektu Rok s kočkou
Jana Trojanová
733 116 053 / jana.trojanova@sinstitut.cz

Gestor Ateliéru
Bc. Pavla Poláková, DiS.
603 245 775 / sekretariat@sinstitut.cz

Gestor Tančírny Balahala
Vojtěch Lehroch
721 696 855 / vojtech.lehroch@sinstitut.cz

Gestor střediska Mikulášovice
Lucie Syrovátková
775 246 211 / lucie.syrovatkova@sinstitut.cz

Gestor střediska Velký Šenov
Alena Billa
720 318 581 / alena.billa@sinstitut.cz

Gestor střediska Jiříkov
Bc. Gabriela Doušová
603 515 123 / gabriela.dousova@sinstitut.cz

Gestor Kočičí akademie
Mgr. Dana Sádovská 
605 122 669 / dana.sadovska@sinstitut.cz

Gestor klubu Koťátko
PaedDr. Jana Veselá
606 670 530 / jana.vesela@sinstitut.cz

Gestor aktivit pro školy
Mgr. Jan Šišulák 
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk