Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

25.04.2016
Během měsíců ledna a února jsme v Krásné Lípě a Rumburku uskutečnili metodické vstupy do hodin tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ.
Našim cílem bylo ukázat dětem a pedagogům, jak maximálně využít čas vyučovací hodiny k tomu, aby děti byly neustále v pohybu. Vyučovací hodina obsahuje úvodní část (cíl hodiny, pravidla atd.), hlavní část (pohybové a míčové hry), závěrečnou část (sebehodnocení, hodnocení). Při závěrečném hodnocení jsme slyšeli samé pozitivní reakce od dětí i vyučujících. Některé z námi ukázaných her byly začleněny do hodin TV.
Na ZŠ Šluknov jsou tento školní rok realizovány pravidelné vstupy do TV se záměrem ukázat žákům netradiční sportovní a pohybové hry.

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk