Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

21.07.2020
Letního tábora pro děti navštěvující aktivitu Nábožko se letos zúčastnilo 29 dětí a 8 dospělých.
V průběhu akce děti soutěžily, hrály různé hry a to jak v přírodě, tak v případě nepříznivého počasí na základně. Děti vyráběly z různých materiálů pomůcky související s tématem tábora. Také navštívily čokoládovnu (vyráběly svou vlastní čokoládu a bonbóny) a IC Českosaského Švýcarska (expozice a aktivity s tím spojené).

Účastníci navštívili hrad Krásný Buk, kde plnili nejrůznější úkoly. Dva večery jsme strávili také u táboráku s doprovodným programem. Kromě těchto aktivit jsme se také doučovali školní látku, aby si děti připomněly probírané učivo ze školy a na všechno nezapomněly. Po celou dobu také probíhala celotáborová hra, jejíž vyhodnocení proběhlo za přítomnosti rodičů. Účastnící obdrželi věcné ceny a diplomy. 

Děkujeme česko-německého fondu budoucnosti, který nám přispěl na školní pomůcky.


Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk