Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

30.08.2017
Jako téměř každý rok jsme vyrazili na soustředění opět na Tomášov v termínu 5. - 7. 7. 2017. A letošní rok bylo nejvíce přihlášených dětí za celou dobu, co na soustředění jezdíme.
Pro děti byl po celou dobu soustředění připraven bohatý program. Ať už to byly volejbalové tréninky na antukovém hřišti na Mikulášovickém koupališti, zábavné a společenské hry, orientační běhy s tajenkou a další aktivity, užili jsme si u nich spoustu legrace. 

Jeden večer jsme dětem připravili stezku odvahy, které se  zúčastnili témě všichni a nebojácně vyrazili do strašidelného lesa. I když byly převážnou část děti rozděleny do věkových i výkonnostních skupin, zábavné hry se vždy odehrávaly ve společné skupině. Každoročně se na tuto akci těším, protože tady se odrazí naše celoroční práce s dětmi. Vracejí nám přesně to, jak se chováme k nim. Všichni byli báječní!

Můžu říct za všechny tutory, že nás vždy nejvíce potěší děti se svými ohlasy, jak bylo soustředění „parádní“. Na závěr bych chtěla pochválit všechny zúčastněné. Tutory za perfektní přípravu a organizaci soustředění, rodiče za milé návštěvy s napečenými buchtami, ale hlavně děti za jejich chování hlavně mezi sebou, a za moc pěknou spolupráci. V září se opět sejdeme v hale a přivítáme naši novou volejbalovou sezónu.

A kolik že se nakonec teda sešlo v Tomášově dětí? 26!

Nikola Benešová

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk