Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

21.12.2011
Dne 21. prosince 2011 rozhodlo Biskupství litoměřické o zřízení Schrödingerova institutu pro Šluknovský výběžek a generální vikář P. Stanislav Přibyl mne požádal o zajištění potřebných kroků, které by měly vést k tomu, aby Schrödingerův institut byl od 1. září 2012 funkční. Institut by měl být registrován na Ministerstvu školství a mládeže jako školská právnická osoba - středisko volného času.
Jeho smyslem je pomoc našemu regionu, tedy nejen dětem. I když původní nápad institutu vznikl při naší práci s romskými dětmi v rámci Akademie příslibu. Jenže Akademie příslibu, tolik mimořádná a úspěšná, je pro tento záměr přeci jen malá. Schrödingerův institut by měl podporovat (pravidelnou i příležitostnou) výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, táborové aktivity, individuální práci s nadanými i s těmi, kteří v něčem zaostávají, má rozvíjet nadání dětí, vést k prevenci sociálně patologických jevů, nabízet prostor pro spontánní činnosti. SI má poskytovat pedagogickou, pastorační, metodickou a materiální pomoc. Kolik dobra bude v těch slovech ve skutečnosti je jen na nás. Schrödingerův institut navazuje na dobré zkušenosti Akademie příslibu a je konkrétní pomocí regionálně i sociálně znevýhodněnému regionu. Vychází z katolických zásad, úzce spolupracuje s dalšími křesťanskými církvemi, je otevřený všem bez rozdílu vyznání. Do institutu je přijat každý, kdo respektuje základní pravidla slušného chování a je ochoten mít sebe a druhé rád.

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk