Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Na začátku sezóny vybudujte pozitivní týmovou kulturu


21.10.2015
Olympijští vítězi Chris Mullin a Katie Smithová minulý týden na semináři pro mládežnické trenéry v New Yorku hodně mluvili o důležitosti utváření pozitivní kultury v basketbalových týmech. Takže se US basketbalová asociace optala svých špičkových trenérů, jaké metody v tomto směru používají.
Co děláte na začátku sezóny pro to, abyste buď ustavili, nebo obnovili pozitivní kulturu ve svých týmech?
Don Showalter, hlavní trenér Iowa High School a U16 reprezentace
Kultura znamená, jak ve svém týmu pracujete, jak jsou vykonávány všechny činnosti – jak váš tým trénuje, jak se vaši hráči chovají mimo hřiště, jestli dokáží být skvělými týmovými hráči a zda si projevují vzájemnou důvěru a komunikují mezi sebou. Spousta týmů má talent vítězů, ale chybí jim vítězné návyky. Návyky jsou částí kultury, kterou vy, jako trenéři, ve svém týmu budujete. Návyky si vyžadují čas a trpělivost. Práce na dovednostech rozvíjí správné návyky, což buduje lepší týmy. Na takové kultuře je třeba denně pracovat a já to tvrdím opakovaně: trenér nebo trenérka musí za svou kulturu bojovat každý den.
Před každým tréninkem se s týmem sejdeme a ujasníme si naše standardy. Neustále zdůrazňujeme, že za individuální standardy je zodpovědný každý jeden hráč a že za týmové standardy jsou pak odpovědní jejich spoluhráči. Pokud tohle dokáží, pak prakticky svůj tým vlastní a zodpovídají za něj. Tato setkání pro utváření pozitivní kultury uvnitř týmu považuji za velmi prospěšná. Děláme to jak s reprezentací, tak s mým středoškolským týmem.
Budování týmové kultury je spíše o zbavování se, než přidávání nových věcí. Musíte se nejprve zbavit výmluv, pohodlnosti (v komfortní zóně) a negativity, než budete moci ke kultuře svého týmu něco přidávat.
Sue Phillipsová, hlavní trenérka Archbishop Mitty High School a U17 dívčí reprezentace
Náš realizační tým se pozitivní týmovou kulturu snaží budovat pomocí procesu známého jako SMART – ve střehu, ukázkový, všezahrnující, s respektem a s tradicí (Steady, Model, All-inclusive, Respect, Tradition). Vytvoření pozitivní týmové kultury si žádá pevnou dietu akcí/aktivit, které posilují vztahy mezi hráči a budují jejich sebedůvěru.
Odměňujte a chvalte své hráče za hvězdné projevy vůdcovství, týmové práce a nesobeckého způsobu jejich hry. Nejen to, snažte se svůj tým zahrnout do komunitních aktivit, vydejte se na týmovou večeři, jděte si zahrát bowling, abyste jejich týmová pouta upevnili i mimo hřiště. Stejně tak je ale důležité budovat pozitivní kulturu mezi členy vašeho realizačního týmu, zkrátka vést příkladem. Vždy představujte sjednocenou partu, která sdílí svou odpovědnost za celý sportovní program.
Být všezahrnující (all-inclusive) znamená přijetí všech nezbytných opatření, aby se každý člen týmu cítil stejně hodnotný a vážený. Role hráčů musí být jasně definovány, výslovně sděleny a stejně ohodnocovány. Respektujete sebe sama, sebe navzájem a své soupeře. Kolegové mohou vyjádřit své stanovisko bez toho, aby si vytvořili nepřátele.
Věříme také ve výuku životních lekcí, mezi něž určitě patří disciplína v rámci naší týmové dynamiky. V našem sportovním programu je lidský charakter vždy na prvním místě. Na těchto základech pak teprve budete moc utvářet svou tradici. Převažující dojem z vaše týmu by měl sršet hrdostí. Hráčky musí hrát za všechny ostatní a za jméno, které je na jejich dresu. Pozitivní týmová kultura předchází jakékoli vítězství.
Brian Robinson, hlavní trenér Bishop McGuinness Catholic High School a asistent dívčí reprezentace U17
Kultura je pro úspěch vašeho týmu velmi důležitá. Když je každý člen týmu na začátku sezóny naladěn na stejné vlně, pak i myšlení a rozhodovací procesy jsou pro ně daleko snadnější. Dbáme na to, že hráči, rodiče i trenéři znají dopředu naše očekávání, jak budeme postupovat a jaké jsou tresty za nedodržování společných standardů. Vždy na začátku sezóny to provádíme pomocí společného emailu. Taková jasně daná pravidla nám pomáhají zbavit se těch, kteří se s naší kulturou nechtějí 100% ztotožnit, a to ještě před tím, než začneme trénovat. Věříme, že taková kultura nám umožňuje opřít se o něco jasného a pevného, když v průběhu sezóny budeme čelit nepříjemným momentům. A že tyto momenty v sezóně zákonitě přijdou.
 
A co vy? Pracujete na budování své týmové kultury? Pokud ano, pak jakým způsobem?
 
Přeložil Jan Hladík z anglického originálu dostupného zde:
http://www.usab.com/news-events/news/2015/10/coaches-network-on-building-a-positive-culture.aspx

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk