Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

METODIKA - Zařazení hry 3x3 do tréninku


17.03.2015
Popularita organizovaného basketbalu 3 na 3 (3x3) na mezinárodní úrovni stále roste a stává se z něj mnohem víc, než jen pouhá hra příchozích na venkovních hřištích. Vedle toho jsou dovednosti a návyky ze hry 3x3 snadno přenositelné i do velké hry na celé hřiště 5x5. Ze sítě US výběrových trenérů (starajících se o rozvoj reprezentačních družstev), úspěšných mimo jiné na středoškolské úrovni, jich několik vedlo US reprezentace v mezinárodních soutěžích 3x3. Naposledy to byla Dori Oldakerová, která se svým dívčím týmem získala zlato ve 3x3 basketbalu na olympijských hrách mládeže v čínském Nanjingu v roce 2014.
Vybraní trenéři vám níže nabízí své zhodnocení důležitosti průpravné hry 3x3. Berte na vědomí, že je velký rozdíl ve využití průpravných, nebo tzv. malých her (1x1, 2x2, 3x3, 4x4) v žákovských, dorosteneckých a juniorských, resp. dospělých kategoriích. Pro žákovské se jedná o výborný didaktický nástroj, který má v tréninkové přípravě zaujímat stěžejní místo (vyjádřené i objemem tréninkového času). Dorostenecké kategorie už musí věnovat větší objem tréninkové přípravy herním cvičením 5x5, kdy 3x3 slouží nejen k průpravným hrám a rozvoji basketbalového IQ, ale i k utváření metodických řad pro nácvik herních kombinací. Argumentace následujících špičkových trenérů poté graduje k podrobnějšímu popisu jejich tréninkového využití 3x3 pro pokročilou útočnou a obrannou spolupráci.
Díky významu 3x3 se v článku pro USA Basketball svých výběrových trenérů dotázali:
Jak do svých tréninků zařazujete 3x3 a jaké z toho plynou výhody?
Eric Flannery, hlavní trenér, St. Edward High School (Ohio)
Svůj úplně první tým pro 3x3 jsem trénoval v roce 2010. Odcestovali jsme do Singapuru na zahajovací olympijské hry mládeže a pro tým i pro mě to byla skvělá zkušenost. Hra, i její pravidla, se za poslední léta změnila, ale její koncept zůstává stejný. Vždy jsem si hraní a sledování hry 3x3 užíval. 3x3 jsem do svých běžných tréninkových postupů zařadil, především jí využívám v přípravném období. Vytvořili jsme si pro 3x3 různá cvičení a vlastní drily – opět to záleží na tom, co chcete svůj tým naučit. Používáme 3x3 jak na půlce, tak na celém hřišti. Vymysleli jsme cvičení pro doskakování, pro obranu i útoky, používajíc pouze 3x3.
Důvodem, proč je 3x3 tak důležitá je schopnost rozdělit hru na menší části. To umožňuje hráčům častější držení a hru s míčem, zatímco je učí se bez míče efektivně uvolňovat. Hráči mají prostě více příležitostí ovlivnit hru, když hrají 3x3. Ještě přínosnější je to pro mě z pohledu obrany. Hráči mají více příležitosti bránit míč a zároveň se učí obranně vypomáhat. Pro mě to prostě znamená více možností jak učit hráče přijímat správná basketbalová rozhodnutí, která mohou ovlivnit vývoj hry.
Dori Oldakerová, hlavní trenérka, Mt. Lebanon High School (Pa.)
V letošním roce jsme 3x3 zařadili do našich otevřených tréninků, probíhajících v našich tělocvičnách na podzim, před zahájením sezóny. Rádi pak hrajeme 3x3 se dvěma týmy na jedné a s dalšími dvěma na druhé straně hřiště. Na každé půlce pak hrajeme pouze s 12 sekundovým limitem pro útok. Celá hra netrvá déle, než 10 minut, nebo dokud jeden z týmů nedosáhne 21 bodů. Pak spolu mezi sebou necháme hrát vítězné týmy a ty, co prohrály. Tyto hry se staly velmi konkurenční! Jako trenéři se je nesnažíme nijak coachovat, ale necháme hráčky číst a reagovat (read and react). Při hraní 3x3 se zkrátka nemůžete skrývat ani ulívat.
Bohužel, v průběhu regulérní sezóny pro mě není snadné zařadit 3x3 do běžného tréninku. Ale jakmile se naše jarní otevřené tréninky opět spustí, holky budou znovu hrát 3x3!
Mike Jones, hlavní trenér, DeMatha Catholic High School (Md.)
Mimo sezónu hrajeme tolik her 3x3, jak je to jen možné. Také je využíváme v našich letních mládežnických kempech. 3x3  je jednou z nejlepších cest, jak učit a naučit se hrát basketbal. Při hře 3x3 se nemůžete schovávat ani v útoku, ani v obraně. S 10 hráči na hřišti můžete běhat sem tam, aniž byste se jakkoli zapojili. To je ve 3x3 nemožné.
Při hodnocení hráčů a pro výuku basketbalu je 3x3 skvělým nástrojem.
Brian Robinson, hlavní trenér, Bishop McGuinness Catholic High School (N.C.)
3x3 pomáhá útočícím hráčům pochopit význam rozmístění na hřišti (spacing) a clonění. Hra 1 na 1 obvykle v prostředí 3x3 nebude fungovat, takže se musíte spoléhat na své spoluhráče, abyste se mohli uvolnit pomocí clony na míč nebo bez míče. V obraně je pak zásadní vypomáhání s návratem ke svému hráči (help and recover), stejně jako naučit se probojovat skrze clony a rotovat k nejbližšímu a nejdůležitějšímu protihráči. V takto zmenšené hře, která se stane hrou průpravnou, se musí všichni hráči správně hýbat při pohybu míče. Je pak velmi těžké v obraně jakkoli odpočívat, protože to ihned bije do očí.
Sue Phillipsová, hlavní trenérka, Archbishop Mitty High School (Calif.) a vítězná trenérka US dívčí reprezentace U17
Průpravná cvičení pracující s 3x3 jsou skvělým způsobem jak rozšířit dovednosti vašich hráčů a současně učit fundamentům basketbalu. Nácviky pohybů hráček ve 3x3 mají své výhody na obou stranách míče, v útoku i v obraně. V obraně staví 3x3 před hráčky výzvu, jak rozšířit své pokrytí hřiště a posiluje koncept výpomoci pomáhající hráčce. V útoku zase 3x3 maximalizuje držení míče a zároveň posiluje pohyby hráček bez míče.
V nastavení 3x3 jsme měli velký úspěch s nácvikem našich obranných systémů při bránění míče. Střídáme dva základní obranné způsoby denně dle toho, kdo drží míč. To nutí jak obránkyně, tak útočnice, aby hru dokázaly správně číst. V tréninku tedy můžeme hrát na high postu vertikální hedge (v situaci pick and roll, kdy obránkyně clonící vstupuje do cesty unikající hráčce) a střídat mezi clonou na hráčku s míčem. To útočnicím nabídne možnosti k proklouznutí, k pick and slip (spolupráce dvojice přes clonu bez rolování s co nejpřímějším sběhem ke koši), k pick and pop (po cloně na hráče s míčem se clonící hráč neuvolňuje - neroluje - ke koši, ale uvolňuje se do volného prostoru pro střelu), nebo jim umožní využít neshody při přebírání. Další den se na tréninku můžeme věnovat zdvojování hráčky s míčem a proklouzávání pod clonou. To útočnicím nabízí příležitosti k navádění obránkyň do clon, k proklouzávání, a ke stop and pop (stejný princip jako u pick and pop).
Při rozestavení 3x3 se můžeme učit také využití clon bez míče. Učíme se naznačování clon (meet and greet). Střídáme tréninkové dny, kdy procvičujeme přihrávku míče na jednu stranu a clonění na straně opačné (screen away)a dny s clonou zezadu na bránící hráčku (back screen), či clonu pro uvolňující se hráčku bez míče ze středu do křídla, kdy zhruba na rohu čáry trestného hodu je postavena clona (flare screen). Ve dnech, kdy cvičíme screen away, cvičíme také backdoor cut (uvolnění zběhnutí za zády obránce), curl cut (uvolnění kolem clony směrem ke koši) a fade cut (uvolnění hráče směrem od míče). Zatímco ve dnech, kdy cvičíme flare screen klademe důraz na fade cut, curl cut a proklouzávání spolu s pick and slip. Doporučovala bych také zařadit střelbu se dvěma míči, aby se tak v nastavení 3x3 více opakovalo obranné čtení jak pro uvolňující, tak pro clonící hráčku. To hráčky vede k větší souhře mezi „vnitřním“ a „vnějším“ postavením. Například, pokud uvolňující se hráčka sbíhá ke koši, ta clonící by se měla hlásit o míč na perimetru.
3x3 je skvělým průpravným způsobem k učení a posílení rovnovážného rozmístění na hřišti a herního načasování.
Poznámka: Výše popsané způsoby řešení clon a uvolňování na útočné polovině hřiště dnes patří mezi standardní dovednosti mládežnických týmů již v kategoriích U17.
Pokud vaše týmy a konkrétní svěřence chcete připravit na možný postup na co nejvyšší sportovní úroveň, zeptejte se sami sebe, proč se nácviku těchto dovedností nevěnujete.
Níže naleznete schémata nácviku pro vybrané způsoby uvolnění (cuts) zmiňované trenérkou Philipsovou.
Scott Fitch, hlavní trenér, Fairport High School (N.Y.)
3x3 učí hře basketbalu daleko lépe, než 5x5. Zabírá velkou část naší tréninkové přípravy, především v přípravném období. Místo toho, abychom pořádali hry příchozích pro 5x5, budeme raději na malém hřišti cvičit 3x3. Pro každou takovou hru určím jasné pravidlo, například před každou střelou musí být provedena clona na míč. To nutí k hernímu opakování toho, co chceme nacvičit a zlepšit. Naše průpravné hry 3x3 na jedné straně hřiště jsou zcela zásadní především protože:
1)     Každý je do hry zapojen (ať už v pick and roll, nebo v udržování rovnovážného rozmístění na hřišti a v obranném vypomáhání));
2)     Menší hřiště znamená, že máme k dispozici více basketbalu a méně nesmyslného běhání.
Miluji to, protože jsme měli vždy volně k dispozici tělocvičnu nabízející podmínky špatného hřiště v parku – takové podmínky si pak vynucují opravdu dobré provádění basketbalových herních prvků. Vždy jsme hráli krátké hry, nebo hry omezené nízkým bodovým limitem, které nám podněcovaly vyšší intenzitu a zabraňovaly flákání.
V sezóně rád hry 3x3 využívám k rozložení našich sestav na části, které příliš nezvládáme – tedy když se nám nedaří provádění skutečně rozhodujících detailů, na kterých celé naše sestavy a systémy stojí. Je pak naprosto přirozené, že z této průpravné hry plynule přejdeme do 5x5. Také to využívám k rozfázování při přípravě na obranu proti nejlepším útočným hrám našich soupeřů. Děti tak rychle mají spoustu opakování útočných akcí, které je těžké bránit (což jim znovu ulehčuje takovou hru bránit, až přejdou do 5x5). Před několika lety jsem se od využití 3x3 vzdálil a o rok později její důležitost znovu objevil. Už nikdy takovou chybu neudělám.
 
Pokud se chcete dozvědět více o naší oficiální soutěži 3x3, navštivte tuto stránku: http://3x3.cbf.cz/
Sepsal a přeložil Jan Hladík

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk