JIŽ BRZY ZVEŘEJNÍME PRAVIDELNÉ AKTIVITY NA ROK 2022/2023
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Letní kondiční manuál - díl 1. Vertikální výskok


20.07.2016
Dodržujte tento manuál celé léto a budete překvapeni, jakých výsledků dosáhnete. Pokud jste trpěli nějakými zdravotními potížemi, konzultujte tento manuál s vaším trenérem a případně též lékařem.
4 Cvičení pro váš vertikální výskok
Nejprve provedete jeden set od každého cvičení (1, 2, 3, 4) a pak hned celou čtveřici po sobě zopakujete.
Každý výskok se snažte vyskočit maximálně vysoko, jak je jen možné!
Cvičení 1
Doba trvání:      100 opakování
Série:                   2 x
Odpočinek:        60-120 s
-          Stůjte s nohama u sebe, jděte na špičky
-          Skákejte pouze z palců, co nejrychleji a bez toho, aby se vaše paty dotkly země
-          První týden začněte na 100 opakováních, další týden přidejte 25 opakování, dokud se nedostanete na dvě série po 250 opakováních (druhou sérii provedete až po dokončení cvičení 2, 3 a 4
Cvičení 2
Doba trvání:      20 opakování
Série:                   2 x
Odpočinek:        60-120 s
-          Stůjte s nohama rozkročenýma více než na šířku ramen, jděte do dřepu (kolena na místě, nejdou před špičky, jakoby sed vzad) a dotkněte se prsty země, záda vzpřímená, zvedněte palce a zůstaňte jen na patách
-          Začněte skákat na vašich patách – izolujete tím perfektně celou zadní stranu nohou, která je pro váš odraz zásadní!
-          První týden začněte na dvou sériích po 20 opakováních a každý týden přidejte 10 opakování v jedné sérii, až se dopracujete k dvěma sériím po 150 opakováních
Cvičení 3
Doba trvání:      20 opakování
Série:                   2 x
Odpočinek:        60-120 s
-          Stůjte s pravou nohou vpřed a s levou za tělem, ohněte se tak, abyste dosáhli na zem
-          Začněte skákat tak, že ve vzduchu vyměníte nohy, střihnete jimi tak, že dopadnete s pravou nohou vzad a s levou vpřed
-          S každým opakováním jděte po dopadu až dolu, abyste se dotkli prsty rukou země
-          První týden začněte na 2 x 20 opakováních (10 x na každou stranu) a každý týden přidávejte 5 opakování na každou stranu (= 30 opakování druhý týden ve dvou sériích, atd.), dopracujte se k 50 opakováním na každou stranu
Cvičení 4
Doba trvání:      10 opakování
Série:                   2 x
Odpočinek:        60-120 s
-          Stoupněte si pod desku koše, stoj na šířku ramen, jděte do dřepu a ruce dejte na zem mezi nohy
-          Vyskočte co nejvýše a zároveň vyražte ruce nad hlavu, jako byste doskakovali míč – ideálně vyskočte až na desku, nebo obroučku koše
-          První týden začněte na dvou sériích po 10 opakováních a každý týden přidávejte 5 opakování, dokud se nedopracujete ke dvěma sériím o 50 opakováních
Závěr
Skákejte, sprintujte, posilujte, pilujte footwork! Tělo následuje hlavu, proto se vždy při svých odrazech soustřeďte na to, že chcete vyskočit co nejvýš a vaše tělo si brzy najde cestu, jak toho dosáhnout. Chtějte být nejrychlejší, vaši konkurenti za hranicemi na školách patří mezi nejrychlejší atlety a mimo basketbal reprezentují své školy i na krátkých tratích (60, 100 a 200 m). Bez atletické připravenosti, bez jejího propojení do basketbalových dovedností, si o vrcholovém basketbalu můžete nechat jenom zdát…

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk