Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

11.02.2016
Koťátko je jeden z mnoha projektů Schödingerova institutu. Zaměřuje se na předškolní děti, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí či nemohou chodit do školky. Většinou se to týká dětí ze sociálně slabých rodin, ale také z rodin nepodnětných či výrazně nefunkčních. Tento projekt funguje už dva roky v Jiříkově a od pondělí 8. 2. už i v Rumburku.
Prostory v budově bývalé České spořitelny, kde byla pondělí ráno zahájena nova éra Schrödingerova Koťátka, sloužily již několik let předtím pro podobné zařízení. Klub pro předškolačky fungoval pod rumburskou charitou, která bohužel v závěru minulého roku přestala tuto aktivitu vykonávat. Vedoucí tohoto klubu Veronika Cupáková nás ale oslovila, jestli bychom nechtěli podobné předškolní zařízení otevřít a nabídla nám také svou pomoc. Schrödingerův institut tuto nabídku s radostí přijal. A díky důvěře, kterou rodiče v paní Cupákovou vkládají, je v novém Koťátku již od pondělí skoro dvacet pravidelně docházejících dětí. 

Místnosti, které teď fungují, jako zázemí našeho Koťátka prošly důkladnými úpravami. Bylo zde nutné dohotovit zdi, vymalovat, sestavit nábytek a zakoupit hračky a výukové programy pro návštěvníky Koťátka. Děti i vedoucí mají teď krásnou základnu, kde se mohou už jen rozvíjet.dostí přijal. A díky důvěře, kterou rodiče v paní Cupákovou vkládají, je v novém Koťátku již od pondělí skoro dvacet pravidelně docházejících dětí.


Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk