Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Komunitně osvětová setkávání


25.01.2020
Přednáška „Spánek, nespavost, spánková hygiena“ se konala v prostorách střediska ve Velkém Šenově, což je detašované pracoviště Schrödingerova institutu. Přípravy v době stanovení termínu, místa a obsahu přednášky probíhaly mezi organizátorem a přednášejícím již na přelomu roku 2019 a 2020. Do přípravy byla zapojena i veřejnost, která na základě šetření určila téma přednášky.
                       Název školy příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu
Jméno organizátora setkání
Jméno externího odborníka, popř. název zapojené organizace
Funkce externího odborníka
 
  „Schrödingerův institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek“
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010001
  Zvyšování kvality a úrovně vzdělávání ve středisku volného času - Schrödingerův institut
  Alena Billá
  Mgr. Jitka Čapíková
  pedagog odborných předmětů na Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku


Přednáška „Spánek, nespavost, spánková hygiena“ se konala v prostorách střediska ve Velkém Šenově, což je detašované pracoviště Schrödingerova institutu. Přípravy v době stanovení termínu, místa a obsahu přednášky probíhaly mezi organizátorem a přednášejícím již na přelomu roku 2019 a 2020. Do přípravy byla zapojena i veřejnost, která na základě šetření určila téma přednášky.

Přednáška byla zahájena ve 14:00 hod paní Alenou Billou, která přivítala přítomné a krátce představila obsah přednášky, následně se ujmula slova přednášející Mgr. Jitka Čapíková. Začátek přednášky byl zaměřen na teorii (charakteristika zdravého spánku, fáze spánku, regulace spánku, faktory ovlivňující spánek, poruchy spánku a jejich mezinárodní klasifikace, co je náměsíčnost a její možná léčba). Téma náměsíčnosti vyvolalo mnoho dotazů z řad posluchačů směrem k přednášející. Posluchači se dotazovaly nejen na náměsíčnost, ale i na to co můžeme udělat pro klidný spánek, v čem děláme chyby a co ovlivňuje kvalitu spánku. Řešily se i konkrétní případy jednotlivých posluchačů.

Dvouhodinové setkání bylo zacíleno na pedagogické pracovníky, rodiče dětí a veřejnost.

Zhodnocení: Přednášející i organizátor byl překvapen z množství vznesených dotazů k tématu od přítomných posluchačů, na jejichž základě zhodnotili přednášku jako velmi zdařilou a přínosnou, splňující očekávání všech přítomných.


Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk