Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Kočičí akademie - smysluplné propojení školní a volnočasové pedagogiky


04.10.2022
Co je Kočičí akademie? Jak nejlépe vysvětlit a popsat, proč se děti několikrát týdně setkávají se svými spolužáky, kamarády a tutory a tráví v akademii svůj volný čas?
Možná nám ve vysvětlení pomůže starý dobrý Abraham Maslow, kterému je připisováno autorství pyramidy potřeb. Kočičí akademie Schrödingerova institutu je totiž prostor, kde si děti převážně školního věku mohou naplňovat své přirozené potřeby. Připravit se do školy, napsat si úkoly, pohrát si, popovídat si s kamarády. V Kočičí akademii cítí, že je přijímáno takové, jaké je, ale zároveň je mu nabízena cesta, jak na sobě pracovat. 

Kočičí akademie je rozprostřena po celém Šluknovském výběžku. Každé středisko je trochu jiné, všechny ale spojuje její cíl – přinášet dítěti pocit vlastní hodnoty a nalezení jeho silných stránek.

Kočičí akademie je určena všem dětem bez rozdílu a důvody, proč nás navštíví, bývají různé. Některé děti nemají doma nikoho, kdo by jim pomohl s přípravou do školy, jiné si obtížně hledají kamarády, další skupina vyhledává spíše menší kolektiv, jinému vyhovuje pestrost nabídky činností.

Samozřejmě i Kočičí akademie má za sebou nelehké covidové období. V tomto čase se nejlépe ukázalo její poslání, odvaha a síla. Právě v této době dokázala najít různé formy pomoci dětem, které měly potíže s online výukou.

Co čeká akademii v blízké budoucnosti? Chceme především pokračovat v naší činnosti a ve vzájemné spolupráci jednotlivých tutorů. Chceme si nadále hrát, připravovat se do školy, chodit na výlety, do divadel a na exkurze. Chceme ale akademii posouvat stále dál, a to prostřednictvím vzdělávání tutorů, zařazování nových aktivit.

Chceme se pokusit zmapovat propojení školní a volnočasové pedagogiky a modely našeho působení ať již přímo na školách anebo na střediscích představovat jako příklady dobré praxe.

A jak to vidí sama AKADEMIE?
  • Aktivita – pořád se tu něco děje.
  • Kolektiv – bez kamarádů to nejde.
  • Atmosféra – je tu skoro vždycky příjemná.
  • Dobrá nálada – v akademii je všudypřítomná.
  • Energie – pokud potřebujete „dobít baterky“, pak jste tady správně!
  • Motivace – víme, že se učíme kvůli sobě, ne kvůli druhým.
  • Inspirace – obohacujeme se vzájemně o nápady.
  • Estetično – prostředí akademie je uspořádané tak, abychom se v něm dobře cítili.
V závěru svého zamyšlení bych se ráda vrátila k Abrahamu Maslowovi, který na konci své životní dráhy nejen mírně svou pyramidu pozměnil ale především upozornil na to, že dobro druhých lidí musí být v rovnováze s dobrem samotného člověka a že když společnost vytváří dostatečně vhodné podmínky pro růst jedince, tento spokojený jedinec by se měl svému okolí následně odvděčit tím, že se o své štěstí podělí.

Jana Veselá

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk