Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Kaštany, kaštany a zase kaštany


20.11.2017
Jednou ze základních pilířů každého přírodovědného kroužku je aktivní pomoc přírodě a živočichům v ní žijících. A právě sběr lesních plodů – kaštanů – je skvělá možnost, jak se postarat o to, aby spárkatá zvěř v zimě netrpěla nedostatkem potravy. Nad touto akcí převzal záštitu Národní park ČŠ a náš kroužek - Všeználci Schrödingerova institutu se aktivně zapojil.
Sbírat se dá různě. Tatínek kaštany nasbírá, maminka je autem odveze do školy a žáček paní učitelce oznámí, kolik, že toho donesl. A tím to hasne.

Děti z kroužku však zvolily jiný přístup. Po dvě sobotní odpoledne vyrazily do okolí Rybniště, Krásné Lípy a Rumburku do vytipovaných lokalit a sbíraly, sbíraly a sbíraly. Díky obětavosti některých rodičů (zajišťovali přepravu dětí a odvoz plodů) se podařilo nasbírat neuvěřitelných 285 kg kaštanů. A to už je nějaká hromada. A aby to byla i zábava, tak na zahradě jedné z babiček si děti opekly buřtíky, jablíčka nebo jen kus obyčejného chleba.

I zakončení akce bylo symbolické. Zbytek kaštanů na svých bedrech děti odnesly na Správu NP. Takže každé z nich vědělo, že to není zase tak jednoduché a že opravdu udělaly samy záslužnou věc.

M. Brabník

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk