Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

21.11.2021
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
NAŘIZUJE
KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ
pro Schrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek, kroužek VAŠ - minivolejbal Varnsdorf,
a to pro všechny sportovce družstva "kroužek VAŠ-minivolejbal Varnsdorf," kteří přišli dne 18. 11. 2021 do prokazatelně do rizikového kontaktu s infekčním onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) u jednoho hráče.

Vzhledem ke zvyšující se nemocnosti z řad sportovců daného oddílu, lze předpokládat nárůst počtu pozitivních v průběhu dalšího šetření.

Doba přerušení sportovní činnosti u výše uvedených sportovců byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u sportovců a zaměstnanců dle seznamu rizikových kontaktů, a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a provedení ohniskové dezinfekce.

Předpokládané ukončení karantény je možné nejdříve 23. 11. 2021, za předpokladu splnění všech karanténních opatření.

Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami. Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk