Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Inkluzivní aktivity


Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání programovací období 2013 – 2020
 
                       Projekt
Číslo projektu
Doba realizace
Celkové náklady
Z toho z Evropského sociálního fondu
Národní zdroje
Partner projektu bez finančního příspěvku
 
  „Inkluzivní aktivity Schrödingerova institutu“
  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011689
  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
  7.083.730,00 Kč
  6.021.170,50 Kč
  1.062.559,50 Kč
  MŠ Sukova Rumburk

Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSLV II. v prioritní ose 3 OP

Cílem projektu je podpora předškolních dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, a zajištění kvalitních podmínek pro jejich vzdělávání.

Podpora aktivit klubu pro předškolní děti v rámci rozvoje a přípravy dětí při jejich začleňování a nástupu do mateřské školy. Podpora rodičů při adaptaci dětí do mateřských škol v podobě poradenství a pomoci při jejich jednání se zástupci vzdělávacích institucí, sociálních a zdravotních služeb.

Podpora žáků základních škol v neformálním klubu při odpolední přípravě na školní vyučování, kteří nemají možnost se připravovat na školní vyučování v rodinném prostředí. Cílem je eliminace faktorů zapříčiňující školní neúspěšnost u dětí navštěvujících základní povinnou školní docházku.

Aktivity projektu:
  • Podpora rodičů dětí v podobě poradenství a spolupráce s rodiči žáků v podobě přednášek na téma inkluze
  • Podpora předškolních dětí při nástupu do mateřských škol
  • Podpora žáků ze základních škol při přípravě na školní vyučování
  • Společné aktivity předškolního klubu a partnerem projektu MŠ Sukova
  • Vzdělávání a výjezdové aktivity pedagogických pracovníků na téma inkluze
 

Články
  • aaa

Nejbližší akce

Další dny
Výtvarný kurz akryl - Dark City 20.04.2024 Výtvarný ateliér, Třída 9. května 1386, Rumburk
Výtvarný kurz olejomalby - mlýn v zahradě 11.05.2024 Výtvarný ateliér, Třída 9. května 1386, Rumburk

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk