Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

07.05.2020
S radostí Vám oznamujeme, že již od pondělí 11. května 2020 otevíráme některé z našich aktivit, další se pak budou otevírat v následujících dnech.
Budeme se snažit v co nejkratší době rozjet všechny naše kroužky, pravidelné i nepravidelné aktivity. 
V případě, že se budete chtít do nich zapojit, prosím, kontaktujte svého tutora či gestora, aby Vám vysvětlil podrobnosti. Každá aktivita má svá specifika a proto není možné, aby se všechny naše aktivity mohly otevřít najednou a pro všechny.
 
Pro to, aby Vaše děti byly co nejvíce chráněny před případnou nákazou, vydala Vláda ČR celou řadu nařízení, kterými se Schrödingerův institut řídí, a která zaměstnanci SI, pedagogové i nepedagogové velmi důsledně dodržují. Totéž ale budou požadovat i po vás a vašich dětech.
 
Věnujte proto prosím těmto opatřením náležitou pozornost:
 
• Vstup do všech prostor, kde Schrödingerův institut realizuje své aktivity, je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům. 
• Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
• Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po jedůvodem k nevpuštění účastníka na aktivity SI.  
• Všechny toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky
• Úklid všech prostor, včetně toalet, a jejich dezinfekce probíhá minimálně jednou denně
• Každou hodinu větráme všechny místnosti po dobu minimálně pěti minut.
• Několikrát denně provádíme dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). 
• V místnosti, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání, se okamžitě při vstupu účastníci přezouvají a omyjí si ruce dezinfekčním prostředkem. 
• Maximální počet účastníků ve skupině je 15.  
• V průběhu aktivity v jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. 
• Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti
• Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
• Sportovních aktivit se může zúčastnit nejvíce 100 osob (včetně diváků).
• Při sportování, včetně tréninků uvnitř budov, není nutné nosit roušky.
• Při sportovních aktivitách je zakázáno používání šaten a sprch, děti by měly přijít na trénink ve sportovním oděvu a v tomtéž pak odejít domu.
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19 Schrödingerův institut postupuje takto:
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do prostor Schrödingerova institutu vstoupit.
• Pokud účastník během aktivity vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je neprodleně umístěndo samostatné místnosti a vedoucí kroužku okamžitě informuje ředitelku SI a zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí SVČ v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). 
• podezření informuje ředitelka SI  spádovou hygienickou stanici. 
• Podmínkou pro účast na aktivitách SI je vyplněné a podepsané Česné prohlášení účastníka nebo jeho zákonného zástupce. 
• Toto prohlášení je ke stažení na webových stránkách SI, případně vám bude poskytnuto u tutora či gestora.
 
Letní tábory a příměstské tábory
Je nám líto, ale dosud jsme od Ministerstva školství nedostali žádnou informaci kdy a za jakých podmínek budeme moci tábory spustit.
Pokud chcete své dítě poslat s námi na pobytovou akci, kontaktujte organizátora tábora, pokud jsou ještě volná místa, je možné si podat přihlášku a případně zaplatit.
V případě, že by vláda zakázala organizaci táborů, například z důvodů karantény, vrátíme vám celou částku za tábor zpátky.
V případě, že by účastník nemohl jet na tábor z důvodů jakéhokoliv onemocnění, vztahují se na vrácení peněz stornopodmínky SI.
 
Vážení rodiče,
snažíme se Vašim dětem stejně jako v předchozích letech i dnes, zajistit co nejlepší zájmové aktivity. Velmi nám záleží na zdraví nás všech a především vašich dětí, proto jsme velmi přísní v otázce dodržování hygienických pravidel nařízených vládou.
 
Věřím, že nás pochopíte a pomůžete nám tuto nelehkou situaci zvládnout. V případě jakýchkoliv potíží či dotazů můžete kontaktovat svého tutora či gestora, případně ředitelku SI,.
 
Moc Vám děkujeme, že jste s námi a těšíme se na Vás, na vaše děti a na naše společné a určitě krásné léto.

 
Se srdečným pozdravem
 
Bc. Gabriela Doušová, ředitelka SI

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk