Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Festival volnočasových aktivit ve Varnsdorfu


06.09.2017
Odpoledne prvního školního dne jsme pro děti z Varnsdorfu uspořádali ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf a Regia a.s. festival volnočasových aktivit, na který zavítalo přes 200 dětí. Cílem akce bylo představit veřejnosti činnost obou institucí poskytujících na území města smysluplné trávení volného času.
Účastníci, tak měli možnost vyzkoušet dvanáct různých aktivit. Po absolvování všech stanovišť obdrželi drobnou odměnu a informace kdy a kde mohou navštívit vybranou aktivitu.

Děkujeme všem spoluorganizátorům za zajištění hladkého průběhu akce a všem varnsdorfským základním školám za propagaci prvního ročníku. Věříme, že se nám podaří pro příští rok rozšířit spolupráci a zároveň i nabídku aktivit o další organizace se stejným zájmem a přilákat tak více účastníků z řad dětí, rodičů a široké veřejnosti.

Další na řadě je město Rumburk, kde se festival uskuteční v sobotu 9. 9. v areálu ZŠ U Nemocnice.

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk