Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

14.12.2015
Co nevíme o Betlémském světlu a termíny jeho vyzvednutí.
Snahou každého světla je prozářit tmu…

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.

Myšlenka pro letošní ročník byla převzata ze 14. kapitoly listu Římanům (17–19): „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“. Vysvětluje, že život je mnohem více než konzum a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a šíření radosti.

Betlémské světlo se snaží přinést lidem kolem nás s malým plamínkem z Betléma i radost z toho, že nejsou sami, že na ně někdo myslí. Připomenout sobě i jiným, že Vánoce nejsou (jen) bohatě prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či pozlátko vánočních ozdob, snažících se nás oslnit svým leskem.
V České republice není předávání Betlémského světla spojeno s žádnou sbírkou, ani charitativní. Je to jen akce spojená s tím, přinést radost a vánoční pohodu svému nejbližšímu okolí. Pokud vám někdo bude chtít něčím přispět, poraďte těmto lidem, ať to sami věnují vesničkám SOS, nemocnicím, domovům, prostě všem, kteří tuto pomoc potřebují.

Do České republiky bude Betlémské světlo přivezeno z Vídně 12.12. v 18.39 hod vlakem RJ 370 Josepgh Haydn na Brněnské hlavní nádraží. V sobotu 19. 12. 2015, bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti a dále díky spoustě z Vás rozdáváno při místních akcích.
Schrödingerův institut se opět připojil k této akci a Betlémské světlo si od skautů 19.12.2015 ve 12.39 hod vyzvedne na vlakovém nádraží v Rumburku. Odtud jej převeze na předem určená místa ve Šluknovském výběžku.

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk