!!! V úterý 2. 6. a ve středu 3. 6. je uzavřena kancelář Schrödingerova institutu v Rumburku. !!!
Hygienická opatření najdete zde. Čestné prohlášení zde
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Schrödingerův institut jde příkladem ostatním střediskům volného času


16.11.2019
Schrödingerův institut byl letos jako jedno z mála školských zařízení vybrán Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tohoto mezinárodního projektu je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy v republice. „Náš institut byl vybrán pro příklad inspirativní praxe v oblasti podpora školy žákům a zajištění rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu. Zatím jsme konzultovali s naší garantkou dva příklady, které bychom mohli nabídnout ostatním školám, nebo střediskům volného času pro inspiraci, a to je Kočičí akademie, jejímž cílem je odstranění školní neúspěšnosti a dále Předškolní klub Koťátko, který věnuje pozornost dětem z nepodnětného rodinného prostředí,“ uvedla ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová. Ta bude za institut spolupracovat s odbornou garantkou projektu Vladimírou Voseckou, zástupkyní ředitelky České školní inspekce při tvorbě odborného dokumentu. Tato práce by se pak měla stát příkladem pro ostatní školy v oblasti zajištění optimálních podmínek a způsobech naplňování daných kritérií pro volnočasové aktivity a zájmovou činnost dětí.

Výsledný dokument pak bude zveřejněný na webových stránkách ČŠI. Přínosem účasti Schrödingerova institutu v tomto projektu bude poskytnutí vnějšího pohledu zprostředkovaný garantem.

„Být přizván k tvorbě tohoto materiálu, který by mohl pomoci při práci s dětmi i jiným organizacím v jiných částech republiky je pro nás obrovskou radostí a vyznamenáním. Schrödingerův institut existuje pouhých sedm let, ale již má co nabídnout, a podle všeho si jeho kvalitní práce všimli i odborníci z České školní inspekce, což je pro nás motivující i neuvěřitelně zavazující,“ zdůrazňuje ředitelka institutu Gabriela Doušová a dodává: „Výzvu ČŠI ke spolupráci vnímám jako ocenění práce každého, kdo v institutu pracuje či pracoval. Jsme dobrý tým, přes všechny naše odlišnosti, rozdílné názory, jiné schopnosti a dovednosti, táhneme za jeden provaz. Máme jediný cíl, a to jsou naše děti, jejich radost a jejich dobrá budoucnost, kterou můžeme ovlivnit svým přínosem v přítomnosti, tady a teď. A to nás spojuje a díky bohu nám to pomáhá dělat naši práci co nejlépe.“

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Palackého 205, 408 01 Rumburk