Slider 1Slider 2Slider 5Slider 6

NOVÁ KOLEKCE SI OBLEČENÍ

 

» KUPUJ ZDE


Schrödingerův institut se zapojil do projektu Dobromat

Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, zde máte možnost.

» více informací

» nakupovat a podpořit

 

Obleč se do žlutého

Všechny tyto SI vychytávky můžete pořídit v kanceláři sekretariátu,
Palackého 205, Rumburk.

» ceník


Nenechte si ujít, co se bude konat!

A nebo se podívejte na to, co se dělo.

» více informací

Důležité dokumenty

30. 6. 2016 09:18

Etický kodex

Schrödingerův institut se řídí Etickým kodexem Schrödingerova institutu - základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Schrödingerova institutu ctít, a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, je dodržování zákonnosti, kvalita, odpovědnost, osobní přístup, týmová práce a rovný přístup ke všem lidem bez rozdílu.

Proto, aby všichni zaměstnanci a spolupracovníci Schrödingerova institutu svou prací, chováním a postoji zajišťovali dobré jméno SI a vytvářeli co nejkvalitnější zázemí pro rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže, členů SI, nečlenů i široké veřejnosti, přijal Schrödingerův institut  soubor pravidel, která doplňují zákonné normy a další právní předpisy, tzv. Etický kodex. Zaměstnanci jej přijímají jako morální závazek upravující jejich postoje, chování a jednání vůči veřejnosti, partnerům, zaměstnavateli a vůči dětem a mládeži a jejich rodičům, spolupracovníkům. 

Etický kodex vstoupil v platnost 1. ledna 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance Schrödingerova institutu.

Stáhnout

Vnitřní řád

Vnitřní řád platí pro všechny činnosti, které jsou pořádány mimo budovy a prostory SI, platí také ve všech prostorách jak vlastních, tak prostorách pronajímaných a týka se činností, které SI zajišťuje a pořádá. Jedná se o výchovně vzdělávací činnost, formou zájmových, vzdělávacích, sportovních, pobytových, rekreačních a dalších volnočasových činností.

Jako církevní školské zařízení pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity je určeno pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva, především pro děti a mládež.

Stáhnout

Organizační směrnice o kouření na pracovišti, zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek

Tato směrnice stanoví opatření směřující k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na pracovištích Schrödingerova institutu, střediska volného času.

Stáhnout

Inspekční zpráva 2016

Ve dnech 12. 7 - 14. 7. 2016 prováděl Ústecký inspektorát České školní inspekce ve Schrödingerově institutu inspekční činnost.

Stáhnout

GDPR ve Schrödingerově institutu

Připravili jsme pro Vás informace týkající se ochrany osobních údajů ve Schrödingerově institutu. Prosíme Vás seznamte se s nimi.

Stáhnout

Prohlášení o přístupnosti

Stáhnoutdokumenty etický kodex vnitřní řád