PLÁN AKCÍ BAŠ 2018LETNÍ STREETBALLOVÁ LIGA ŠLUKNOVSKA 2018

Přehled velkých akcí BAŠ na rok 2018

ZDE>> LSLŠ 2018 <<

Letní kondiční manuál - díl 1. Vertikální výskok

20. 7. 2016 09:00

Dodržujte tento manuál celé léto a budete překvapeni, jakých výsledků dosáhnete. Pokud jste trpěli nějakými zdravotními potížemi, konzultujte tento manuál s vaším trenérem a případně též lékařem.

4 Cvičení pro váš vertikální výskok

Nejprve provedete jeden set od každého cvičení (1, 2, 3, 4) a pak hned celou čtveřici po sobě zopakujete.

Každý výskok se snažte vyskočit maximálně vysoko, jak je jen možné!

Cvičení 1

Doba trvání:      100 opakování

Série:                   2 x

Odpočinek:        60-120 s

-          Stůjte s nohama u sebe, jděte na špičky

-          Skákejte pouze z palců, co nejrychleji a bez toho, aby se vaše paty dotkly země

-          První týden začněte na 100 opakováních, další týden přidejte 25 opakování, dokud se nedostanete na dvě série po 250 opakováních (druhou sérii provedete až po dokončení cvičení 2, 3 a 4

Cvičení 2

Doba trvání:      20 opakování

Série:                   2 x

Odpočinek:        60-120 s

-          Stůjte s nohama rozkročenýma více než na šířku ramen, jděte do dřepu (kolena na místě, nejdou před špičky, jakoby sed vzad) a dotkněte se prsty země, záda vzpřímená, zvedněte palce a zůstaňte jen na patách

-          Začněte skákat na vašich patách – izolujete tím perfektně celou zadní stranu nohou, která je pro váš odraz zásadní!

-          První týden začněte na dvou sériích po 20 opakováních a každý týden přidejte 10 opakování v jedné sérii, až se dopracujete k dvěma sériím po 150 opakováních

Cvičení 3

Doba trvání:      20 opakování

Série:                   2 x

Odpočinek:        60-120 s

-          Stůjte s pravou nohou vpřed a s levou za tělem, ohněte se tak, abyste dosáhli na zem

-          Začněte skákat tak, že ve vzduchu vyměníte nohy, střihnete jimi tak, že dopadnete s pravou nohou vzad a s levou vpřed

-          S každým opakováním jděte po dopadu až dolu, abyste se dotkli prsty rukou země

-          První týden začněte na 2 x 20 opakováních (10 x na každou stranu) a každý týden přidávejte 5 opakování na každou stranu (= 30 opakování druhý týden ve dvou sériích, atd.), dopracujte se k 50 opakováním na každou stranu

Cvičení 4

Doba trvání:      10 opakování

Série:                   2 x

Odpočinek:        60-120 s

-          Stoupněte si pod desku koše, stoj na šířku ramen, jděte do dřepu a ruce dejte na zem mezi nohy

-          Vyskočte co nejvýše a zároveň vyražte ruce nad hlavu, jako byste doskakovali míč – ideálně vyskočte až na desku, nebo obroučku koše

-          První týden začněte na dvou sériích po 10 opakováních a každý týden přidávejte 5 opakování, dokud se nedopracujete ke dvěma sériím o 50 opakováních

Závěr

Skákejte, sprintujte, posilujte, pilujte footwork! Tělo následuje hlavu, proto se vždy při svých odrazech soustřeďte na to, že chcete vyskočit co nejvýš a vaše tělo si brzy najde cestu, jak toho dosáhnout. Chtějte být nejrychlejší, vaši konkurenti za hranicemi na školách patří mezi nejrychlejší atlety a mimo basketbal reprezentují své školy i na krátkých tratích (60, 100 a 200 m). Bez atletické připravenosti, bez jejího propojení do basketbalových dovedností, si o vrcholovém basketbalu můžete nechat jenom zdát…

 


Fotogalerie

flying-vertical-leap.jpg

kondice trénink výskok

<  >