Slider 1Slider 2Slider 5Slider 6

 

 

Kancelář SI uzavřena

od 21. 12. do 1. 1. 2018


Schrödingerův institut se zapojil do projektu Dobromat

Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, zde máte možnost.

» více informací

» nakupovat a podpořit

 

Obleč se do žlutého

Všechny tyto SI vychytávky můžete pořídit v kanceláři sekretariátu,
Palackého 205, Rumburk.

» ceník


Nenechte si ujít, co se bude konat!

A nebo se podívejte na to, co se dělo.

» více informací

Důležité dokumenty

30. 6. 2016 09:18

Etický kodex

Schrödingerův institut se řídí Etickým kodexem Schrödingerova institutu - základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Schrödingerova institutu ctít, a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, je dodržování zákonnosti, kvalita, odpovědnost, osobní přístup, týmová práce a rovný přístup ke všem lidem bez rozdílu.

Proto, aby všichni zaměstnanci a spolupracovníci Schrödingerova institutu svou prací, chováním a postoji zajišťovali dobré jméno SI a vytvářeli co nejkvalitnější zázemí pro rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže, členů SI, nečlenů i široké veřejnosti, přijal Schrödingerův institut  soubor pravidel, která doplňují zákonné normy a další právní předpisy, tzv. Etický kodex. Zaměstnanci jej přijímají jako morální závazek upravující jejich postoje, chování a jednání vůči veřejnosti, partnerům, zaměstnavateli a vůči dětem a mládeži a jejich rodičům, spolupracovníkům. 

Etický kodex vstoupil v platnost 1. ledna 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance Schrödingerova institutu.

Stáhnout

Vnitřní řád

Vnitřní řád platí pro všechny činnosti, které jsou pořádány mimo budovy a prostory SI, platí také ve všech prostorách jak vlastních, tak prostorách pronajímaných a týka se činností, které SI zajišťuje a pořádá. Jedná se o výchovně vzdělávací činnost, formou zájmových, vzdělávacích, sportovních, pobytových, rekreačních a dalších volnočasových činností.

Jako církevní školské zařízení pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity je určeno pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva, především pro děti a mládež.

Stáhnout

Organizační směrnice o kouření na pracovišti, zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek

Tato směrnice stanoví opatření směřující k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na pracovištích Schrödingerova institutu, střediska volného času.

Stáhnout

Inspekční zpráva 2016

Ve dnech 12. 7 - 14. 7. 2016 prováděl Ústecký inspektorát České školní inspekce ve Schrödingerově institutu inspekční činnost.

Stáhnoutdokumenty etický kodex vnitřní řád

<  >

Rychlé zprávy

» Zima s kočkou 2018 hlásí STOP STAV!

Banner

Registrace do Schrödingerova institutu

Plánované akce
Přihlášky na akce

» odhláška z akce SI

» Dolomity 2018

Dobromat.cz - Každým nákupem pomáháte

Napsali o nás

» 24/3/16 Schrödingerova Koťata předběhla s oslavou Velikonoce

» 20/9/17 Podzimní den - Monkeypark